Thursday, 12 January 2017

Mencari dana Program Pelestarian Tradisi Ke Bandung

Program kami pada tahun ini adalah mengadakan Lawatan Sambil Belajar ke Bandung iaitu ke Saung Udjo Angklung dan juga Sekolah Kesenian Bandung. Bagi merealisasikan program ini kami giat mengumpulkan dana melalui pelbagai cara. Salah satu cara yang digunakan ialah dengan membuat rakaman dan menjual hasil rakaman kami kepada yang sudi menyumbang. Rakaman limited edition ini boleh diperolehi dengan menghubungi kami di talian yang ada di laman ini. Secara email juga akan dilayan. Terima kasih di atas kerjasama dan sumbangan anda.

Cover album

1st buyer - Niyaz (4 Libra) SKS 13

2nd buyers - Puan Anis Pengetua SKS 13

3rd buyers - Hamba Allah dari Bukit AntarabangsaNo comments:

Post a Comment